Szerzői Jogvédelem

Honlapra való belépéssel elfogadod az alábbi feltételeket A www.anikovigstylist.com honlapon található tartalom a Víg Anikó [ “kiadó” ] szellemi tulajdona. A www.anikovigstylist.com fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával, történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik! A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek, szöveg, fotó, audio, video, grafika, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program, stb… feldolgozása és értékesítése.

A honlap tartalmának részeit

Nem mentheted merevlemezedre és nem vagy jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására,
terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

A www.anikovigstylist.com oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos! A www.anikovigstylist.com követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A www.anikovigstylist.com domain név, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a www.anikovigstylist.com előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. Az oldalon szereplő minden kép szerzői jogvédelem alatt áll. A képek bármi nemű felhasználásához az alkotó előzetes hozzájárulása szükséges, ennek hiányában tilos a képek akár privát akár üzleti célú felhasználása. A fent ismertetett jogállásban foglaltak háttér joganyagául szolgál az 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, valamint az 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról, illetve iránymutató a 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről, melyek összhangban állnak a nemzetközi szerzőjogi törvényekkel.